Övrig Verksamhet Skönabäck

Bostäder

Skönabäck är centralt beläget i Skåne med pendlingsavstånd till de flesta större städerna och på anläggningen finns idag sammanlagt 11 hus och lägenheter för uthyrning.
Vi erbjuder allt från 1 rumslägenheter till hus. Fina miljöer att bo i kombinerat med hög standard gör att våra boenden är väldigt attraktiva, eftertraktade och omtyckta.
I nuläget är alla boenden uthyrda. Tillgängliga lägenheter annonseras ut här samt på våra sociala medier.


Åkermark

Skönabäcks anläggning består av 400 hektar varav 320 hektar är fin åkermark, väl samlad runt gårdens driftscenter. Till detta finns en modern spannmålsanläggning byggd 2008 som klarar av att torka och lagra alla grödor som produceras på fälten. Växtodlingen är sedan år 2016 utarrenderad till extern part.


Skogen

På Skönabäck finns ca 80 hektar skog. Här finns även en sjö (Borgasjön som skapades tidigt 1800-tal) som ligger i anslutning till skogen och gården. Stora delar av sjön och dess närmaste omgivning befinner sig i ett naturskyddsområde, där man hittar fina promenadstråk.

Skogen på Skönabäck är av karaktären "blandskog" vilket innebär att det finns partier med både barr- och lövskog som tillsammans skapar fantastiska miljöer för växter, djur och människor att vistas i. En fiskeklubb och ett jaktlag är verksamma på anläggningen. Skogsbruk, jakt och fiske bedrivs med stor hänsyn till den unika mångfald och de naturvärden som finns på Skönabäck.