RidhusRegler

Regler för nyttjande av ridhus och ridbanor på Skönabäck

Skönabäck erbjuder ett begränsat antal Ridhus-/anläggningskort. Dessa finns som säsongkort:
Sommar, maj-september: 2250 kr; Vinter, oktober-april: 3150 kr eller Helårskort: 4750 kr.
Kontakta hästsportansvarig Larissa Tandari 070-4010 020 eller larissa.tandari@skonaback.se vid frågor.

Nyttjande av ridhuskort:
- Ett ridhuskort per ryttare, för medryttare löses separat ridhuskort om det rids på mer än en häst samtidigt.
- Familjekort finns inte, ett kort per familjemedlem löses om det rids på mer än en häst samtidigt.

OBS! Skogsslingan, rakbana och sandbana på västra sidan om väg 102 får bara nyttjas av våra hyresgäster. En ridslinga på östra sidan i terräng på ca 5 km har preparerats och är nu öppen för våra hyresgäster samt alla med giltigt anläggnings-/ridhuskort.

Kalender för ridhuset och utebana
På www.skonaback.se finns en kalender där ni kan se aktiviteter i ridhuset & på ridbanan: Röd markering = Bokat för individuell- och gruppträning, tävling eller event. Stängt för övrig ridning. Orange markering = Bokat för hyresgäster på Skönabäck. Stängt för övrig ridning. Grön markering = Info om aktivitet, ridhus/ridbana är öppet för övrig ridning.

Facebook-grupp
Det finns en sluten Facebook-grupp som ett komplement till kalendern: "Ridhus och ridbanor Skönabäck Sweden". Medlemmar kan snabbt och enkelt informera varandra om ändringar, önskemål och frågor till andra som nyttjar ridhus och banor. Gå in och be om att bli tillagd.

Nyttjande av ridhuset & ridbana
Ridhuset/ridbanor får användas av hyresgäster, elever i bokade träningar samt personer som har ridhuskort. Under sommarsäsongen är både ridhus och ridbana tillgängliga för hyresgäster och de med ridhuskort och ridning är tillåten där det finns tillgänglighet. Under vintersäsongen gäller ridning för de med ridhuskort fr o m klockan 05:30-07:30 & 14:00-00:00 samt hela helgen. Övrigt nyttjande efter överenskommelse med hästsportansvarig.

Bokningar i ridhuset & ridbana
All bokning av ridhuset skall godkännas av hästsportansvarig. Det är uppbokat i ridhus/ridbana vid vissa tillfällen i veckan för gruppträning och då är det stängt för övrig ridning. Då går det bra att använda ridbanorna ute alternativt inne under sommarsäsongen. För att rida på bokad tid måste resp. tränare kontaktas för överenskommelse, se hemsida för telefonnummer.

Vid Tävling, Pay & Jump och Pay & Ride är både ridhus och fiberridbana uppbokade.

Harvning/Vattning av ridhus & ridbana
Ridhus och ridbanor harvas och vattnas efter behov. Fasta tider finns bokade i kalendern.

Hoppning/Hinder i ridhuset
Våra hyresgäster får låta hinder stå framme i ridhuset tisdag - fredag t.o.m. kl 12.00. (Undantag kan förekomma beroende på verksamhet).
När hindren inte används skall de ställas i max 2 klungor, gärna i hörnor. Alternativt kan de placeras i hinderboden under läktaren.
Hyresgäster på Skönabäck bestämmer hur hindren placeras - övriga tränare/nyttjare måste återställa hindren efter nyttjande.
Fredag lunch till söndag är det tillåtet att använda hindren i ridhuset efter överenskommelse med övriga som vistas i ridhuset samtidigt, hindren måste efter nyttjande alltid ställas tillbaka på angiven plats. 
Måndagar skall ridhuset vara hinderfritt. Ingen hoppning ska ske om inte överenskommelse gjorts med hästsportansvarig på Skönabäck.

Hoppning/Hinder på fiberbana ute
Det är tillåtet att ha hinder framme alla dagar i veckan på utebanan under mars till september (detta anpassas efter väder.) Våra hyresgäster ansvarar för undanplockning inför banskötsel i samråd med Skönabäcks personal.

Dressyrstaket
Får gärna användas efter överenskommelse med hästsportansvarig och förvaras i hinderförrådet.

Longering och löshoppning
Skall i första hand ske i paddocken vid Västra Stallet eller på ridvolten utanför fiberridbanan vid ridhuset. Vid dåligt väder får longering/tömkörning ske i ridhuset men med försiktighet så att inte underlaget tar skada och får endast ske om det inte stör övriga ridande. Longering innan uppsittning på inridningshästar är tillåtet. Löshoppning får endast göras av hyresgäster efter överenskommelse med hästsportansvarig.

För allas trevnad och säkerhet
- Plocka alltid upp gödsel efter din häst i ridhuset, på ridbanor och på väg till och från ridhuset samt på parkeringen. Gödselkorgar skall ställas tillbaka vid ingången till respektive bana efter användandet. 
- Använd ridhjälm vid all ridning!
- Visa respekt och ta hänsyn till varandra vid all vistelse på Skönabäcks banor och anläggning!
- ”Surfa" inte på mobiltelefonerna uppsuttet på häst när fler vistas i ridhuset samtidigt som du.
- Inga hundar i ridhus och cafeteria!
- Inga lösa hästar i ridhuset, annat än vid överenskomna löshoppningar!

Varmt välkomna till Skönabäck!