Ridhuskalender

Vad händer på Skönabäck?

Ridhus- & EventKalender

Röd markering =
Bokat för grupp-/individuell träning, tävling eller event. Stängt för övrig ridning.
Orange markering =
Bokat för hyresgäster på Skönabäck. Stängt för övrig ridning.
Grön markering =
Information om aktivitet. Öppet för övrig ridning. Ta hänsyn till varandra!