Skönabäck Sweden

#equestrianisourpassion

VÄLKOMMEN TILL SKÖNABÄCK SWEDEN

På Skönabäck drivs en komplett anläggning för häst- och naturälskare, beläget vid foten av Romeleåsen med närhet till de flesta större städer och flygplatser i södra Sverige.
Skönabäck erbjuder perfekta träningsmöjligheter för professionellt hästfolk. Här finns också södra Sveriges bästa hästrehabiliteringscenter.
I övrig verksamhet ingår även uthyrning av boende, jakt & fiske samt växtodling.

På Skönabäck finns många vackra byggnader med anor från tidigt 1800-tal. Dessa omsluts av en fantastisk miljö bestående av både vatten, åker och skog. Skönabäcks huvudbyggnad återfinns i Skönabäcks logotype, en fantastisk byggnad som funnits där som ett landmärke i mer än 200 år.
All utveckling och investering genomförs med lång horisont och en tro på framtiden. Detta ger en kvalitet och långsiktighet som genomsyrar hela företaget och dess verksamhet.

Skönabäcks grundstenar

Kärnvärden
Långsiktighet, Kvalitet, Framtidstro

Affärside
Skönabäck bedriver affärsverksamhet inom växtodling, skog och jakt, fastigheter, samt häst. Inom alla affärsgrenar skall företaget leverera produkter som kännetecknas av att ha god kvalitet och vara prisvärda.

Vision
Utveckla och förädla verksamheten på Skönabäck till gagn för kunder, medarbetare, samhälle och ägare.