Växtodling

Åkermark

Skönabäcks anläggning består av 400 hektar varav 320 hektar är fin åkermark, väl samlad runt gårdens driftscenter. Till detta finns en modern spannmålsanläggning byggd 2008 som klarar av att torka och lagra alla grödor som produceras på fälten. Växtodlingen är sedan år 2016 utarrenderad till extern part.