Träningar

Vårt ridhus finns tillgängligt för tränarledda ridlektioner. Vill du som tränare boka tider så hör av dig till Jessica Pilenberg 070-444 34 83.

För att vara med på träningar så skall du ha ett ridhuskort som berättigar till nyttjande av ridhus och ridbanor. Alternativt så kan du göra upp med din tränare om att betala per gång.

För anmälan till träning - kontakta respektive tränare enligt listan nedan.

Håll utkik i vår kalender där finns alla kommande träningar, kurser, Clinics mm.

Träningar på Skönabäck

Anmälan, priser, tider och förfrågningar sker till respektive tränare/kontaktperson. (klicka på resp tränares namn för mer info om tränaren). 

Hoppning – grupp

Tisdagar - jämna veckor
Tränare: Ann-Sofie Oscarsson
Kontakt/Anmälan: 070-951 87 55

Onsdagar
Tränare: Annie Lienau
Kontakt/Anmälan: 070-454 51 66

Markarbete/Hoppning
Louise Foberg 070-733 04 89

Dressyrträning

Måndagar
Tränare: Anita Roslund
Kontakt/Anmälan: 070-634 70 65

Clinics/ Kurser

Ingen planerad just nu