Therapeutic SPA

Varför Therapeutic SPA?
Kylning förekommer i en mängd olika varianter – några bättre och några sämre. Allt från kallvatten till leromslag. Therapeutic Spa ger den mest effektiva formen av nedkylning som finns i dag för att kyla hästens underben.

Vad händer vid behandling?
Vattnet som innehåller natriumklorid och magnesiumsulfat kyls ner till ca 5 grader. Det syresätts med luftbubblor, något som ger senorna och mjukdelarna en mild massage. Intensiv nedkylning av benen bidrar till att blodkärlen drar ihop sig och kylan ger en smärtlindrande effekt. Efter behandlingen sker en starkt ökad blodgenomströmning som rensar ut slaggprodukter och ödem. Denna extrema blodgenomströmningen sätter igång kroppens egen läkningsprocess.
Behandlingstiden är ca 15-20 minuter. Behandlingsformen är smärtfri.

Behandlingen har dokumenterad effekt på de flesta förekommande skador som vanligen drabbar hästens underben:
- Senskador
- Ledbandsskador
- Sår
- Gallor och ledinflammationer
- Ödem
- Benhinneinflammation
- Infektioner i underbenen
- Hovsprickor
- Strålröta
- Hovböld
- Fång
- Mjukdelsskador
- Infektioner
- Mugg
- Överben