Skog & Jakt

Skönabäck består av ca 75 hektar skog. Det finns även en sjö (Borgasjön) som ligger i anslutning till gården där stora delar av sjön och dess närmaste omgivning befinner sig i ett naturskyddsområde.

Skogen på Skönabäck är av karaktären ”blandskog” vilket innebär att det finns partier med både barr- och lövskog som tillsammans skapar fantastiska miljöer för växter, djur och människor att vistas i. Skogsbruk och jakt bedrivs med stor hänsyn till den unika mångfald och de naturvärden som finns på Skönabäck.