Skog & Jakt

På Skönabäck finns ca 80 hektar skog. Här finns även en sjö (Borgasjön) som ligger i anslutning till skogen och gården. Stora delar av sjön och dess närmaste omgivning befinner sig i ett naturskyddsområde, där man hittar fina promenadstråk.

Skogen på Skönabäck är av karaktären ”blandskog” vilket innebär att det finns partier med både barr- och lövskog som tillsammans skapar fantastiska miljöer för växter, djur och människor att vistas i. Skogsbruk och jakt bedrivs med stor hänsyn till den unika mångfald och de naturvärden som finns på Skönabäck.