Ridhus

Våra hyresgäster har företräde till alla våra träningsbanor. Vi kan erbjuda ett begränsat antal ridhuskort till dig som är medlem i Skönabäck Equestrian Club.
Ridhuskort ger dig rätt att nyttja ridhuset och ridbanan utanför ridhuset. Ridhusreglerna måste alltid följas.

Prislista

Hyra av hela ridhuset/timme - kontakta Larissa Tandari
Ridhuskort halvår 2 500 kr inkl 6 % moms
Perioder är januari - juni och juli - december

Kalender för ridhuset finns på http://www.skonaback.se/kalender.html

Kontakta Larissa Tandari för bokning/ansökan om ridhuskort
E-post: info@skonaback.se
Telefon: 070-401 00 20

Läs våra ridhusregler här (PDF-fil)