Ridhus

Våra hyresgäster har företräde till alla våra träningsbanor. Vi kan erbjuda ett begränsat antal ridhuskort till dig som är medlem i Skönabäck Equestrian Club. Ridhuskort ger dig rätt att nyttja ridhuset och ridbanan utanför ridhuset. Ridhusreglerna måste alltid följas.

Prislista

Hyra av hela ridhuset / timme - kontakta Jessica Pilenberg
Ridhuskort halvår 2500 kr inkl 6 % moms
Perioder är januari  - juni och juli – december

Kalender för ridhuset finns på http://www.skonaback.se/kalender.html

Kontakta Jessica Pilenberg för bokning/ansökan om ridhuskort
jessica.pilenberg@skonaback.se
Telefon: 070-444 34 83

Läs våra ridhusregler här (PDF-fil)