Övrig verksamhet på Skönabäck

Skönabäcks anläggning är naturskönt beläget på Romeleåsens sydsluttning ca 3,5 mil öster om Malmö. Gården omfattar drygt 400 ha mark bestående av åker, skog, sjö och hagmark som tillsammans skapar en fantastisk miljö för växter, djur och människor att vistas i.