Övrigt

Skönabäcks Säteri är naturskönt beläget på Romeleåsens sydsluttning ca 3,5 mil öster om Malmö. Gården omfattar drygt 400 ha mark bestående av åker, skog oc hagmark som tillsammans skapar fantastiska miljöer för växter, djur och människor att vistas i.